Szkółka Muzykowania Ludowego

Dzięki poszukiwawczej pracy Vitaliny i Michała Pastuchów  udało się nie tylko zebrać cenne informacje dotyczące regionalnego folkloru muzycznego, stroju ludowego i uzupełnić dotychczasową wiedzę na ten temat, ale również zgromadzić kolekcję unikatowych kaftanów męskich z odmiennym zdobnictwem datowanych na koniec XIX wieku. Wszystkie stroje będące w posiadaniu Szkółki Muzykowania Ludowego są replikami najstarszych autentycznych strojów z terenu gminy Szczurowa i wiernie odtwarzają ich zdobnictwo.

XX-lecie samorządu Gminy Szczurowa,2010r..JPG

XX-lecie samorządu Gminy Szczurowa,2010r..JPG