Szkółka Muzykowania Ludowego

szkolmuzlud_a_1

20-lecie Samorządu Gminy Szczurowa 2010 r.

Obecnie, poprzez działalność Szkółki Muzykowania Ludowego „Pastuszkowe  Granie” przy Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej oraz kapel ludowych, pielęgnowane  i kultywowane są tradycje muzycznego folkloru Szczurowszczyzny. W Szkółce Muzykowania Ludowego „Pastuszkowe Granie” dzieci i młodzież uczą się gry na instrumentach ludowych kapeli krakowskiej. Instrumentarium Szkółki jest ściśle podyktowane tradycją :  heligonki, trzystrunowe basy i tradycyjne skrzypce (prym, sekund), klarnet.

Część  uczniów muzykuje w kapelach, natomiast wszyscy uczniowie są członkami orkiestry Szkółki Muzykowania Ludowego. Soliści – heligoniści, biorą udział w konkursach i przeglądach w kategorii „Solista” oraz  „Mistrz i uczeń”.

Obecnie Szkółka Muzykowania Ludowego liczy 30 uczniów  i ponad 40 absolwentów. W konkursach i przeglądach biorą udział trzy pokolenia Kapeli „Pastuszkowe Granie”: Mali, Średni i Duzi.