Szkółka Muzykowania Ludowego

Cenne informacje na temat ludowego muzykowania przekazali państwu Pastuchom etnomuzykolog P. Aleksandra Szurmiak-Bogucka, ludowi muzycy P. Zbigniew Brożek i P. Władysław Chłopecki. Ważnym źródłem wiedzy okazał się również udział  V. i M. Pastuchów w próbach i występach zespołu regionalnego „Krakowiacy Ziemi Brzeskiej”, dzięki czemu udało się uzyskać wiele wartościowych informacji od etnochoreografa P. Janiny Kalicińskiej oraz muzyków kapeli zespołu –  śp. P. Józefa Boronia, P. Jana Kani, P. Andrzeja Soji,  a także od muzyków Kapeli Dębińskiego Centrum Kultury –  P. Józefa Brzezińskiego, P. Tomasza Pabiana, śp. P. Ryszarda Sachy, P. Henryka Wróbla, od pracowników MCK „Sokół” –  muzyków P. Jadwigi Adamczyk, P. Aleksandra Smagi.
W wielkim stopniu pomogły w tym badania terenowe przeprowadzone przez V. i M. Pastuchów, w wyniku których powstał zbiór etnograficzny „Pieśni Ludu Krakowskiego” pod redakcją  A. Szurmiak- Boguckiej , zawierający 191  melodii, pieśni i przyśpiewek z terenu Krakowiaków Wschodnich, wydany w 2007 roku przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie i Urząd Gminy w Szczurowej.

Kolejną wielką trudnością było podjęcie się przez Michała Pastucha przywrócenia do kapeli ludowej heligonki –  tradycyjnego instrumentu, latami wypartego przez obcy w składzie kapeli krakowskiej akordeon. Dzięki pracy i wytrwałości M. Pastucha udało się opracować autorski system nauki gry na tym skomplikowanym instrumencie oraz zebrać kolekcję heligonek, na których uczą się grać jej młodzi adepci. Niektóre instrumenty to prawdziwe rarytasy i pochodzą z przełomu XIX-XX wieku.