Scurosko Magierecka

scurowsko_mag1_2

Scurosko Magierecka

Repertuar zespołu opiera na tradycyjnych tańcach i przyśpiewkach regionalnych oraz tańcach  Krakowiaków Wschodnich: hop-walec, warszawianka, razówka, hura-polka, razok, polki, chodzone, walczyki, oberki, krakowiaki.

Dzięki poszukiwawczej pracy Vitaliny i Michała Pastuchów  udało się nie tylko zebrać cenne informacje dotyczące regionalnego folkloru muzycznego, stroju ludowego i uzupełnić dotychczasową wiedzę na ten temat, ale również zgromadzić kolekcję unikatowych kaftanów męskich z odmiennym zdobnictwem datowanych końcem XIX wieku.

 

Wszystkie stroje będące w posiadaniu zespołu  są replikami najstarszych autentycznych strojów z terenu gminy Szczurowa i wiernie odtwarzają ich zdobnictwo.