Mali Strzelcanie

SONY DSCWiększość  uczestników to uczniowie klas młodszych. Corocznie zespół przygotowuje i prezentuje nowe programy, złożone z tradycyjnych zabaw dziecięcych, przyśpiewek i tańców regionu krakowskiego. Programy zespołu wyróżniają się również grą dzieci na prymitywnych instrumentach pasterskich i perkusyjnych z akompaniamentem  heligonki.

SONY DSC