Konkurs „U mnie – przewodnik szczurowski”

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Szczurowa (dzieci, młodzież, a także dorosłych) do wzięcia udziału w konkursie „U mnie- przewodnik szczurowski”.

Konkurs polega na zaprezentowaniu swojego miejsca zamieszkania i najbliższej okolicy. Zachęcamy do nadsyłania filmów, zdjęć z opisem, przygotowania planów spacerów lub wycieczek (np. rowerowych) po gminie i miejscach bliskich sercu, które chcielibyście pokazać np. swoim rówieśnikom przyjeżdżającym z daleka. Proponujemy również przygotowanie questingu- zabawy opartej o zasady gry terenowej, której celem jest odkrywanie lokalnej historii i ciekawych miejsc.

Na zwycięzców konkursu będą czekać atrakcyjne nagrody rzeczowe, m.in. tablety i aparaty fotograficzne.

Ponadto na podstawie prac konkursowych powstanie aplikacja na smartfony i tablety mająca charakter multimedialnego przewodnika po Gminie Szczurowa.

Termin nadsyłania prac: 30 września 2017r.

Zgłoszenia i prace konkursowe prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
konkurs.przewodnikszczurowski@gmail.com
lub przekazać osobiście w siedzibie Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu dostępne są na stronach:

www.gck-szczurowa.pl

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Atlas małej ojczyzny- mikrotoponimia regionu szczurowskiego, dotowanego przez NCK w programie „Ojczysty- dodaj do ulubionych”.